Osnovno i srednje obrazovanje

Go down

Osnovno i srednje obrazovanje

Post  Admin on Fri Jan 23, 2009 4:37 pm

Средње образовање

На територији општине Сурдулица постоје 3 средње школе: Гимназија, Пољопривредно- шумарска школа и Техничка школа. Својим профилом и занимањима која се стичу по завршетку ових школа прате се потребе општине и окружења, што потврђује попуњеност капацитета од 100%. Велику предност представља интернат који омогућава смештај дела ученика који не станују у општини Сурдулица, тако да се на дуги рок обезбеђује попуњеност капацитета школа.

Гимназија је смештена у згради пољопривредне школе и има један спрат, што задовољава потребе. Школи гравитирају ученици са територије општине Сурдулица, како и из околних општина из Пчињског округа, па и шире. Будући да су сада заступљени општи и језички смер, постоји перспектива ка даљој специјализацији.

Пољопривредно-шумарска школа је, изузев оне у Краљеву, једина школа у Србији оваквог профила, па јој гравитирају и ђаци из Ниша, Пирота, Врања, Лесковца и других општина из ширег окружења. Образовни профили су: пољопривредни техничар, техничар хортикултуре, ветеринарски техничар, шумарски техничар. Школа располаже веома великим поседом где су на око 19ха заступљени: шума, плантаже, повртњак, виноград, живинарник и други пратећи садржаји и сви они се користе. Перспективно се може очекивати да се уз постојеће садржаје оформи мања истраживака станица.

Техничка школа се састоји из 2 објекта од којих нови још није уведен у функцију, а стари је доброг бонитета. Школи гравитирају ђаци из округа и шире, односно из: Босилеграда, Врања, Лесковца, итд. Постоји потреба за проширењем капацитета (сале, гараже, полигони..), посебно због новоуведених профила: саобраћајни техничар, возач моторних возила. Поред ових заступљени су и следећи профили: електротехничар аутоматике, електротехничар рачунара, електромонтер, аутоелектричар, машински техничар за компјутерско конструисање, аутомеханичар, машинбравар и техничар за одржавање радио-и видео-опреме.

Акуелни статистички подаци за територију општине Сурдулица указују да је број популације средњешколског узраста далеко већи од капацитета наведених средњих школа (које су попуњене 100%); но, судећи према образовној структури становништва, свега око 40% становништва има завршену средњу школу, односно можемо рећи да не постоји тежња целокупне популације ове старосне групе да настави школовање. Са друге стране, програми уписа у средње школе на територији средишње Србије у последњих неколико година теже обезбеде места у средњеобразовним установама за око 80-90% ове популације. Из свега можемо закључити да би перспективно требало стварати услове за просторне резерве у капацитету средњешколског образовања у Сурдулици, идући у сусрет са једне стране демографској слици, а са друге стране – исказаним потребама привреде у погледу образовања кадрова, као и општој потреби стицања средњег образовања за највећи део популације.
Admin
Admin
Admin
Admin

Posts : 1032
Join date : 2009-01-13
Age : 27
Location : Surdulica

View user profile http://surdulica.forumotion.com

Back to top Go down

Re: Osnovno i srednje obrazovanje

Post  Admin on Fri Jan 23, 2009 4:37 pm

У средишњој Србији просечно 1,4 насеља гравитира једној основној школи, при чему су узета у обзир и истурена одељења до 4 разреда ОШ. Просечно 193 ученика похађа 1 школу у Србији. У општини Сурдулица има велики број истурених одељења ОШ од којих многа нису у функцији, тј. гасе се, док је број матичних основних школа много мањи (свега 7). Стога је и слика о опремљености подручја општине основним школама битно различита ако посматрамо само матичне, односно и истурена одељења. У првом случају, мрежа је веома сведена и има 5,85 насеља по једној ОШ, што је знатно испод просека Србије али истовремено 322 ученика по школи, што се може сматрати рационалном организацијом. Ако узмемо у обзир и истурена одељења, (од којих је 10 угашено или се гаси) онда мрежа делује развијенија јер 1,46 насеља гравитира једном пункту ОШ (што је приближно ниво републичког просека), али је истовремено просечан број ученика по ОШ веома мали (78 уч./по ОШ) и далеко испод границе рационалне и економски оправдане организације. Регионално окружење има сличне карактеристике развијености мреже објеката основног образовања као што је у општини Сурдулица.

Заступљеност објеката основног образовања
Насеље
Тип школе
Број ученика
Статус

Клисура
Матична
11
Активно

Драинац
Истурено одељење
Угашено

Кострушевац
Истурено одељење
Угашено

Сухи Дол
Истурено одељење
Угашено

Божица
Матична
21
Активно

Топли До
Истурено одељење
2
Активно

Дејаново
Истурено одељење
Угашено

Златаново
Истурено одељење
Угашено

Власина Округлица
Матична
47
Активно

Власина Стојковићева
Истурено одељење
8
Активно

Власина Рид
Истурено одељење
3
Активно

«Вук Караџић» Сурдулица
Матична
989
Активно

«Алакинце» Сурдулица
Истурено одељење
56
Активно

«Биновце» Сурдулица
Истурено одељење
36
Активно

«Сувојница» Сурдулица
Истурено одељење
37
Активно

«Ј.Ј.Змај» Сурдулица
Матична
621
Активно

Масурица
Истурено одељење
57
Активно

Романовци
Истурено одељење
Угашено

Ново село
Истурено одељење
Угашено

Бело Поље
Матична
207
Активно

Мачкатица-Рудник
Истурено одељење
12
Активно

Мачкатица-Село
Истурено одељење
1
Активно

Дањино село
Истурено одељење
3
Активно

Лескова бара
Истурено одељење
1
Активно

Кијевац
Истурено одељење
2
Активно

Јелашница
Матична
149
Активно

Рђавица
Истурено одељење
Угашено

Стајковац
Истурено одељење
Угашено


Смањење броја деце у појединим насељима условило је гашење неколико четворогодишњих одељења: у Рђавици, Стајковцу, Новом Селу, Романовцима, засеоцима Дејанову, Златанову, потом у Драинцима, Кострушевцу и Сухом долу, а то је перспектива и у Топлом Долу.

Истовремено, у неким насељима има недовољан број деце за рационалну организацију осмогодишњег програма (осмогодишње школе у Клисури и Божици имају мање од 30 ученика), док истовремено има насеља која имају релативан демографски потенцијал (према укупном броју становника, и циљним старосним групама), но у њима нису организоване ни четворогодишње школе (Доње Романовце има 509 стан, а има 63 деце до 14 год.; Дугојница има 33 деце узраста до 14 год.; Загужање има 890 становника, а 150 деце узраста до 14год.).

Потом, Масурица има само подручну школу до 4 разреда ОШ, а има 1245 становника, односно 164 деце узраста до 14год. Слично је и са Сувојницом, која има подручну школу до 4 разреда ОШ, а има 926 становника, односно 87 деце узраста до 14год.
План развоја мреже објеката образовања мора се ослонити на следеће улазне елементе: демографски потенцијал (величину циљних старосних група и демографске трендове), величинске категорије насеља и њихову позицију у насељској мрежи и потенцијал путне мреже на територији општине Сурдулица. Укупна величина старосне групације од 0-7 год. за целу општину Сурдулица је 2363 детета, а од 7-14год. износи 2828 деце, што укупно чини 5191 дете, односно 20,94% укупног броја становника. Овакав податак указује да је, упркос ситуацији у појединим насељима, учешће младе старосне групе у укупној популацији значајно те да ову чињеницу приликом разматрања мреже објеката образовања треба узети у обзир.
Admin
Admin
Admin
Admin

Posts : 1032
Join date : 2009-01-13
Age : 27
Location : Surdulica

View user profile http://surdulica.forumotion.com

Back to top Go down

Re: Osnovno i srednje obrazovanje

Post  Admin on Fri Jan 23, 2009 4:38 pmTehnicka skola
Admin
Admin
Admin
Admin

Posts : 1032
Join date : 2009-01-13
Age : 27
Location : Surdulica

View user profile http://surdulica.forumotion.com

Back to top Go down

Re: Osnovno i srednje obrazovanje

Post  Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum